Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

 

Na dzień 08.08.2017 r. 

Akcjonariusz

Liczba akcji
[w szt.]

Udział w kapitale zakładowym Emitenta [%]

Liczba głosów

Udział w głosach na WZ Emitenta [%]

         

Mirosław Misztal

7 911 968
25,89
9 111 968
25,93

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

1 811 402
5,93 1 811 402 5,15

Fair sp. z o.o.

2 533 000
8,29
5 066 000
14,42

 

Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30 563 089 akcji, które dają 35 141 845 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  

aktualne notowania

23.04.2018, 16:28
Cena [PLN] 8.44
Zmiana [PLN] -0,01
Zmiana [%] -0,12
Kurs otw. [PLN] 8,310
Kurs maks. [PLN] 8,440
Kurs min. [PLN] 8,260
Wolumen 1

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich


  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871